ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983026

สารบัญ

 

ตัวอย่าง Shape Tween – การขีดเส้นด้วยดินสอ

นำ Motion Tween รูปดินสอเคลื่อนที่จากตัวอย่างก่อนหน้า มาใส่ Shape Tween เป็นการ
ขีดเส้นด้วยดินสอ โดยใช้หลักการเปลี่ยนรูปร่างของเส้นจากเส้นบางสั้นๆ จนกลายเป็นเส้นที่มี
ความยาว เสมือนกับการขีดเส้นด้วยดินสอ ตัวอย่างนี้จะแนะนำการทำงานกับเลเยอร์ การสร้าง
Shape Tween ไปในขณะเดียวกัน
• เปิดไฟล์ pen.fla
• เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ Motion Tween ของดินสอ เป็น Pencil โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อ Layer 1
ป้อนชื่อใหม่แล้วกดปุ่ม Enter

• สร้างเลเยอร์ใหม่ โดยคลิกที่ ปุ่ม Insert Layer ใน Timeline
• เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ใหม่ เป็น Line
• กำหนดเฟรมต้นทางของ Shape Tween เช่น เฟรม 5 โดยคลิกเมาส์ในเฟรม 5 แล้ว
คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก คำสั่ง Insert Keyframe
• วาดเส้นบางๆ สั้นๆ ด้วย เครื่องมือ Pencil
• พยายามวาดให้อยู่ใต้ดินสอ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

• เลือกเฟรมปลายทาง ให้อยู่ ตำแหน่งเดียวกับเลเยอร์ดินสอ (เช่นเฟรม 50) คลิกปุ่มขวาของ
เมาส์ แล้วเลือกคำสั่ง Insert Keyframe
• ขยายเส้นที่ขีดในเลเยอร์ Line ให้ยาว  มีระยะทางเท่ากับจุดปลายทางของดินสอ โดยใช้
เครื่องมือ Free Transform คลิกเลือกเส้นขีด            จากนั้นย้าย จุดศูนย์กลางของเส้นขีดไปอยู่
ริมด้านซ้าย (ใช้เครื่องมือ Zoom เพื่อขยายภาพให้เห็นเด่นชัด)

• ลากจุด Handle ด้านขวาให้ยาวเท่ากับปลายทางของดินสอ
• เลื่อนเมาส์กลับมาคลิกที่เฟรม ต้นทางของเลเยอร์ Line

• เปลี่ยนค่า Tween จาก Properties เป็น Shape
• ทดสอบ Movie โดยใช้คีย์ลัด Ctrl + Enter
- กลับมาสู่จอภาพ แก้ไข Movie โดยกด ปุ่ม Ctrl + W
• บันทึกไฟล์ แล้ว Publish เป็น SWF