ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911484

สารบัญ

ขั้นที่สอง กำหนดจุดเริ่มต้นของ Movie

• กำหนดจุดเริ่มต้นของ Movie
สมมติให้เริ่มต้นที่ขอบซ้าย
ของ Stage ณ เวลา 5 หน่วย
- คลิกเมาส์ในเฟรม 5 ของ
Timeline Panel
- กดปุ่มขวาของเมาส์ เลือก
คำสั่ง Insert Keyframe
- กรณีที่วาด/สร้างวัตถุไว้
ก่อนหน้านี้แล้ว เฟรม 1 จะ
เป็น Keyframe โดย

อัตโนมัติ สามารถใช้หลักการ Drag & Drop ย้ายตำแหน่ง Keyframe จากเฟรม 1 ไปเฟรม 5 ได้

• ใช้เครื่องมือ Selection และ Free Transform ย้าย/ ปรับเปลี่ยนรูปทรงของดินสอ ให้เหมาะสม

ขั้นที่สาม กำหนดตำแหน่งปลายทาง

• คลิกเมาส์เลือกเฟรมปลายทาง เช่นเฟรม 50 แล้วคลิกปุ่มขวา ของเมาส์ เลือกคำสั่ง Insert Keyframe

• ใช้เครื่องมือ Selection ย้าย ตำแหน่งดินสอไปตำแหน่งใหม่

ขั้นที่ 4 ใส่ Motion Tween ที่เฟรมต้นทาง

• คลิกเมาส์ในเฟรมต้นทางของ Motion จากตัวอย่างคือเฟรมที่ 5

• คลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือก คำสั่ง Create Motion Tween
• ทดสอบ Movie โดยใช้คีย์ลัด Ctrl + Enter
- กลับมาสู่จอภาพแก้ไข Movie โดยกดปุ่ม Ctrl + W
• บันทึกไฟล์ (ยกตัวอย่างชื่อ pen) แล้ว Publish เป็น SWF