ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983027

สารบัญ

การเลือกวัตถุ หรือกลุ่มวัตถุด้วย Selection Tool

• คลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool
• เลือกวัตถุ โดยยึดหลักดังนี้
- เลือกเส้นขอบของวัตถุ
นำเมาส์ไปชี้ที่เส้นขอบวัตถุ แล้วคลิกหรือ ดับเบิลคลิก
- เลือกพื้นวัตถุ นำเมาส์ไปชี้ที่พื้นวัตถุ แล้วคลิกหรือ ดับเบิลคลิก

เลือกเส้นขอบ                      เลือกพื้นวัตถุ

- เลือกวัตถุทั้งชิ้น
นำเมาส์ไปชี้ที่วัตถุ แล้วดับเบิลคลิก
- เลือกวัตถุทั้งชิ้น
นำเมาส์ไปชี้ ณ ตำแหน่งมุมของวัตถุ แล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมคลุมวัตถุ
- เลือกวัตถุหลายๆ ชิ้น
นำเมาส์ไปชี้ ณ ตำแหน่งมุมของวัตถุ แล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมคลุมวัตถุ

การเลือกวัตถุโดยการลากคลุมพื้นที่

- เลือกวัตถุหลายๆ ชิ้น
คลิกวัตถุชิ้นที่ 1 กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกวัตถุชิ้นถัดไปเรื่อยๆ
- เลือกวัตถุทุกชิ้นบน Workspace และ Stage
กดปุ่ม Ctrl + A

ยกเลิกการเลือกวัตถุ
นำเมาส์ไปคลิกบนตำแหน่งว่างๆ ของ Stage หรือ เลือกเมนูคำสั่ง Edit, Deselect All

ซ่อนการเลือกวัตถุ
บางครั้งผู้ใช้อาจจะต้องการซ่อนการเลือก (Selection) ไว้ชั่วคราว เพื่อทำงานหรือ
ตรวจสอบผลให้ถูกต้องก่อนการใช้งานจริง ซึ่งกระทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง View, Hide Edges
หรือกดปุ่ม Ctrl + H

การยกเลิกคำสั่ง (Undo)
เมื่อสั่งงานใดๆ ผิดพลาด สามารถย้อนกลับ หรือยกเลิกคำสั่งนั้นๆ ได้โดยคลิกปุ่ม Ctrl + Z
หรือ Edit, Undo… ซึ่งสามารถยกเลิกคำสั่งย้อนหลังได้มากกว่า 1 ครั้ง

ปรับแต่ง แก้ไขวัตถุ
จุดเด่นของการสร้างวัตถุด้วย Flash ก็คือวัตถุ หรือกราฟิกที่สร้างไว้แล้ว สามารถปรับแต่ง
แก้ไข ปรับเปลี่ยนรูปทรง ขนาด และลักษณะได้ง่าย รวดเร็ว