ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911438

สารบัญ

การย่อ/ขยาย และปรับรูปทรงของวัตถุ

• เลือกวัตถุ
• คลิกปุ่มเครื่องมือ Free Transform Tool


วัตถุสภาวะปกติ                     วัตถุในสภาวะ Free Transform

• นำเมาส์ไปชี้ที่มุม หรือขอบวัตถุ แล้ว Drag & Drop เพื่อปรับขนาด หรือรูปทรงตามต้องการ

• คลิกเลือกจากเมนูคำสั่ง Modify, Transform,… ซึ่งมีคำสั่งให้เลือกทั้งคำสั่งหมุนวัตถุ,
คำสั่งกลับด้านของวัตถุ เป็นต้น


ภาพต้นฉบับ                                                          Distort


Envelop                                                                   Skew

การจัดเรียงวัตถุ (Alignment)
บางครั้งวัตถุที่ต้องใช้งานจะมีมากกว่า 1 ชิ้น ซึ่งจำเป็นต้องจัดเรียงตำแหน่งให้อยู่ในแนว
ระดับเดียวกัน หากใช้เมาส์ลากแล้วปล่อยโอกาสที่จะตรงกัน หรือในแนวเดียวกันก็ทำได้ยาก Flash
ได้เตรียมคำสั่ง Align เพื่อช่วยจัดเรียงวัตถุได้สะดวก รวดเร็ว

1. วาดวัตถุให้อยู่นอก Stage        2. เลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Move         3. เปิด Align Panel

4. คลิก ต่อด้วย และ