ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8951160

สารบัญ

วิธีติดตั้ง Windows 7

ใส่แผ่น DVD ของ Windows 7 ลงไปใน DVD ROM Drive แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา ให้ Boot เข้า DVD ROM


รอ…โหลดไฟล์ Windows.ทำการเลือกภาษาที่จะใช้ในการติดตั้งเครื่อง ในที่นี้ M2010Thai.com จะเลือกเป็น English


จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแจ้งรายละเอียดก่อนการติดตั้ง ให้ทำกาคลิกที่ Next

คลิกที่ (Install now) เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง


รอ...

จะเข้าสู่หน้า แจ้งรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้งาน Microsoft Software License for Windows 7
ให้คลิกที่ I accept the license terms () เพื่อยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิก Next

เข้าสู่หน้าจอ เลือกประเภทของการติดตั้ง ให้คลิกที่ Custom (advanced) เพื่อกำหนดพาร์ทิชั่น

เข้าสู่หน้าจัดการ HDD (Hard Disk จากนี้ไป M2010Thai.com จะใช้อักษรย่อของ Hard Disk เป็น HDD)
ให้คลิกที่ Drive options (advanced)

ให้คลิกที่ Disk ที่เราต้องการ เพื่อใช้แบ่งพื้นที่ในการติดตั้ง จากนั้นคลิก New

ในช่อง Size: ให้ระบุขนาดของพื้นที่ที่ต้องการเก็บไดรว์ C: สำหรับติดตั้ง Windows 7 จากนั้นกด Apply

หน้าจอจะโชว์พื้นที่ที่เราได้สร้างขึ้นมา ให้เลือกที่ Disk 0 Partition 2 จากนั้นให้คลิก Next
หมายเหตุ ในกรณีมีพื้นที่เหลือให้คลิกที่ Disk ที่ต้องการจากนั้นคลิก New แล้วทำตามบทความข้างต้น เพื่อแบ่งพาร์ทิชั่นไว้เก็บข้อมูล

รอ...ให้ Windows ทำการติดตั้ง จนกว่าจะครบ 100%ขบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น Windows จะทำการ Restart เองโดยอัตโนมัติ (เพื่อความรวดเร็ว เราสามารถคลิกที่ Restart now ได้เลย


รอ...ระหว่างการบู๊ตเครื่อง

เมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาเสร็จ จะเข้าสู่หน้าจอกำหนดชื่อเครื่อง และชื่อผู้ใช้
ตรงช่อง Type a user name: ให้ระบุชื่อ User ที่เราต้องการลงไป
ตรงช่อง Type a computer name: ให้ระบุชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการลงไป
จากนั้นกด Next

จะเข้าสู่หน้าจอระบุรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรระบุไว้ก็ดี

จะเข้าสู่หน้าจอ ระบุเงื่อนไข ในการกำหนดการป้องกันเครื่อง หรือมาตรฐานความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
อธิบายตัวเลือกในการกำหนดมาตรฐานของระบบปฏิบัติการดังนี้
Use recommended settings: คือ ให้ระบบ Windows 7 สามารถอัพเดท ในกรณีที่พบปัญหา และทำการส่งข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ Windows 7 ให้ทาง Microsoft และปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Windows
Install important updates only: คือ ให้ระบบ Windows 7 สามารถอัพเดทได้เฉพาะตัวที่สำคัญเท่านั้น
Ask me later: คือ ให้ถามคำถามนี้อีกครั้งในภายหลัง แต่อาจจะมีความเสี่ยงต่อระบบ Windows ได้ถ้าหากไม่ได้รับการอัพเดทจากทาง Microsoft.
ในที่นี้ M2010Thai.com คลิกที่ Ask me later.

เข้าสู่หน้าจอ กำหนดรูปแบบเวลา และวันที่

ช่อง Time zone: ให้ระบุโซนเวลาของเขตที่เราอยู่ ในที่นี้ระบุเป็น (UTC+7:00) Bangkok, … เพื่อให้อยู่ในโซนเวลาของประเทศไทย

ส่วนช่อง Date: , Time: ให้ระบุวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นคลิก Next

เลือกชนิดของ ระบบเครือข่ายที่ใช้งาน

ตัวเลือกในการใช้งานเครือข่าย ของ Windows 7 อธิบายดังนี้
Home network: เป็นเครือข่ายที่ใช้งานภายในบ้าน เป็นเครือข่ายที่มีขนาดเล็กสุด และ สามารถใช้แชร์ไฟล์ร่วมกันได้ พูดง่ายๆคือเป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ถ้าเป็นเครือข่ายที่ใช้ตามสถานที่สาธารณะไม่ควรเลือกหัวข้อนี้
Work network: เป็นเครือข่ายภายในหน่วยงาน หรือเป็นเครือข่ายระดับท้องถิ่น คือ เป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ถ้าเป็นเครือข่ายที่ใช้ตามสถานที่สาธารณะ ไม่ควรเลือกหัวข้อนี้
Public network: เป็นเครือข่ายสาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เราไม่รู้ว่ามีใครใช้งานอยู่บ้าง และเป็นเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ ควรเลือกหัวข้อนี้
หากเราไม่มั่นใจว่าควรเลือกเครือข่ายอันไหน ให้จำไว้เลยว่าเลือก Public network เพื่อความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของเรา
ในที่นี้ M2010Thai.com จะขอเลือกเป็นแบบ Work network ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป และมีความปลอดภัย สามารถเชื่อถือได้
จากนั้นระบบจะเริ่มตั้งค่าต่างๆบนวินโดว์

รอ... ระหว่างการ Setup

ขบวนการติดตั้ง Windows 7 Professional เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ทั้งนั้น การติดตั้ง Windows 7 อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในบางขั้นตอน และตัวเลือกต่างๆ อาจไม่เหมือนกัน ตามแผ่น DVD ที่เราใช้ทำการติดตั้ง