ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911513

สารบัญ

วิธีติดตั้ง Windows 7

ใส่แผ่น DVD ของ Windows 7 ลงไปใน DVD ROM Drive แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา ให้ Boot เข้า DVD ROM


รอ…โหลดไฟล์ Windows.ทำการเลือกภาษาที่จะใช้ในการติดตั้งเครื่อง ในที่นี้ M2010Thai.com จะเลือกเป็น English


จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแจ้งรายละเอียดก่อนการติดตั้ง ให้ทำกาคลิกที่ Next

คลิกที่ (Install now) เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง


รอ...

จะเข้าสู่หน้า แจ้งรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้งาน Microsoft Software License for Windows 7
ให้คลิกที่ I accept the license terms () เพื่อยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิก Next

เข้าสู่หน้าจอ เลือกประเภทของการติดตั้ง ให้คลิกที่ Custom (advanced) เพื่อกำหนดพาร์ทิชั่น

เข้าสู่หน้าจัดการ HDD (Hard Disk จากนี้ไป M2010Thai.com จะใช้อักษรย่อของ Hard Disk เป็น HDD)
ให้คลิกที่ Drive options (advanced)

ให้คลิกที่ Disk ที่เราต้องการ เพื่อใช้แบ่งพื้นที่ในการติดตั้ง จากนั้นคลิก New

ในช่อง Size: ให้ระบุขนาดของพื้นที่ที่ต้องการเก็บไดรว์ C: สำหรับติดตั้ง Windows 7 จากนั้นกด Apply

หน้าจอจะโชว์พื้นที่ที่เราได้สร้างขึ้นมา ให้เลือกที่ Disk 0 Partition 2 จากนั้นให้คลิก Next
หมายเหตุ ในกรณีมีพื้นที่เหลือให้คลิกที่ Disk ที่ต้องการจากนั้นคลิก New แล้วทำตามบทความข้างต้น เพื่อแบ่งพาร์ทิชั่นไว้เก็บข้อมูล

รอ...ให้ Windows ทำการติดตั้ง จนกว่าจะครบ 100%ขบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น Windows จะทำการ Restart เองโดยอัตโนมัติ (เพื่อความรวดเร็ว เราสามารถคลิกที่ Restart now ได้เลย


รอ...ระหว่างการบู๊ตเครื่อง

เมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาเสร็จ จะเข้าสู่หน้าจอกำหนดชื่อเครื่อง และชื่อผู้ใช้
ตรงช่อง Type a user name: ให้ระบุชื่อ User ที่เราต้องการลงไป
ตรงช่อง Type a computer name: ให้ระบุชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการลงไป
จากนั้นกด Next

จะเข้าสู่หน้าจอระบุรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรระบุไว้ก็ดี

จะเข้าสู่หน้าจอ ระบุเงื่อนไข ในการกำหนดการป้องกันเครื่อง หรือมาตรฐานความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
อธิบายตัวเลือกในการกำหนดมาตรฐานของระบบปฏิบัติการดังนี้
Use recommended settings: คือ ให้ระบบ Windows 7 สามารถอัพเดท ในกรณีที่พบปัญหา และทำการส่งข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ Windows 7 ให้ทาง Microsoft และปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Windows
Install important updates only: คือ ให้ระบบ Windows 7 สามารถอัพเดทได้เฉพาะตัวที่สำคัญเท่านั้น
Ask me later: คือ ให้ถามคำถามนี้อีกครั้งในภายหลัง แต่อาจจะมีความเสี่ยงต่อระบบ Windows ได้ถ้าหากไม่ได้รับการอัพเดทจากทาง Microsoft.
ในที่นี้ M2010Thai.com คลิกที่ Ask me later.

เข้าสู่หน้าจอ กำหนดรูปแบบเวลา และวันที่

ช่อง Time zone: ให้ระบุโซนเวลาของเขตที่เราอยู่ ในที่นี้ระบุเป็น (UTC+7:00) Bangkok, … เพื่อให้อยู่ในโซนเวลาของประเทศไทย

ส่วนช่อง Date: , Time: ให้ระบุวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นคลิก Next

เลือกชนิดของ ระบบเครือข่ายที่ใช้งาน

ตัวเลือกในการใช้งานเครือข่าย ของ Windows 7 อธิบายดังนี้
Home network: เป็นเครือข่ายที่ใช้งานภายในบ้าน เป็นเครือข่ายที่มีขนาดเล็กสุด และ สามารถใช้แชร์ไฟล์ร่วมกันได้ พูดง่ายๆคือเป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ถ้าเป็นเครือข่ายที่ใช้ตามสถานที่สาธารณะไม่ควรเลือกหัวข้อนี้
Work network: เป็นเครือข่ายภายในหน่วยงาน หรือเป็นเครือข่ายระดับท้องถิ่น คือ เป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ถ้าเป็นเครือข่ายที่ใช้ตามสถานที่สาธารณะ ไม่ควรเลือกหัวข้อนี้
Public network: เป็นเครือข่ายสาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เราไม่รู้ว่ามีใครใช้งานอยู่บ้าง และเป็นเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ ควรเลือกหัวข้อนี้
หากเราไม่มั่นใจว่าควรเลือกเครือข่ายอันไหน ให้จำไว้เลยว่าเลือก Public network เพื่อความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของเรา
ในที่นี้ M2010Thai.com จะขอเลือกเป็นแบบ Work network ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป และมีความปลอดภัย สามารถเชื่อถือได้
จากนั้นระบบจะเริ่มตั้งค่าต่างๆบนวินโดว์

รอ... ระหว่างการ Setup

ขบวนการติดตั้ง Windows 7 Professional เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ทั้งนั้น การติดตั้ง Windows 7 อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในบางขั้นตอน และตัวเลือกต่างๆ อาจไม่เหมือนกัน ตามแผ่น DVD ที่เราใช้ทำการติดตั้ง

 


 

เริ่มต้นใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และการปรับแต่งเบื้องต้น


เข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นใช้งานระบฏิบัติการ Windows 7

หน้าแรกของ ระบบปฏิบัติการ Windows 7 พวกไอคอนต่างๆ บนหน้าจอ จะเป็นค่าเริ่มต้นมาเป็นแบบ ปานกลางคือ ไม่ใหญ่มาก และไม่เล็กมาก ดังนั้น ถ้าเราต้องการปรับขนาดให้กับไอคอนบนหน้าจอ ควรทำดังนี้
คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอ ไปที่ View>>แล้วเลือกขนาดตามต้องการ ซึ่งตัวเลือกทั้งหมดจะมี 3 ตัวเลือกดังนี้

 

  1. Large icons คือ ไอคอนขนาดใหญ่สุด
  2. Medium icons คือ ไอคอนขนาดปานกลางไม่ใหญ่มาก และไม่เล็กมาก
  3. Small icons คือ ไอคอนขนาดเล็กสุด เหมาะสำหรับคนที่สายตาดี และไม่ชอบให้พื้นที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ลกลุงลังจนเกินไป

ดังนั้น M2010Thai.com จึงขอเลือกขนาดไอคอนบนหน้าจอเป็นแบบ Small icons ดังรูปภาพด้านล่าง

โปรดสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของไอคอนที่เกิดขึ้น ตามรูปภาพด้านล่างนี้

ในส่วนของ Toolbars ถ้าเราต้องการให้เล็กลง ควรทำดังนี้
คลิกขวาที่ Taskbar ด้านล่าง แล้วเลือก Properties

จะเข้าสู่หน้าจอ Taskbar and Start Menu Properties

ตรงช่อง Taskbar ให้คลิกเครื่องหมายถูกไว้ที่ Use small icons ดังรูป จากนั้นคลิก OK

โปรดสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน Taskbar ด้านล่าง ซึ่งจะมีขนาดเล็กลง และทำให้พื้นที่ว่างบนหน้าจอกว้างขึ้น แต่ ตรงช่อง Time & Date จะโชว์แต่ เวลา ไม่โชว์วันที่ ดังนั้นถ้าต้องการรู้ว่าวันที่ปัจจุบันเป็นวันที่อะไร ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางบน Menu bar ตรงช่องเวลา ก็จะโชว์วันที่ปัจจุบันขึ้น

ต่อไปเป็นวิธีตั้งค่าภาษาให้กับ Windows 7

 


 

การตั้งค่าภาษาใน Windows 7

ให้เข้าไปที่ Control Panel ด้วยวิธีการ คลิกที่ปุ่ม Start บนหน้าจอ แล้วเลือก Control Panel ดังรูปด้านล่าง

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Control Panel ให้ปรับประเภทและขนาดที่เราต้องการดูรายละเอียดในแผงควบคุม (Control Panel) ด้วยวิธีการดังนี้
มุมขวามือบนให้คลิกที่ช่อง View by: แล้วเลือกเป็น Small icons ดังรูป

โปรดสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง ไอคอนทุกอย่าง จากที่ถูกเก็บไว้เป็นแบบ Category คือ แยกไว้ในรูปแบบตามประเภทต่างๆ ก็จะถูกดึงออกมาให้โชว์ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน ดังรูปด้านล่าง

จากนั้นให้เราเข้าไปที่ Region and Language

ก่อนอื่นเราต้องตั้งค่าให้ Windows สามารถอ่านภาษาต่างๆที่เป็นภาษาไทยได้ ซึ่งส่วนใหญ่บางคนที่ไม่รู้ว่าเวลาเราเข้าโปรแกรม Notepad ที่เป็นภาษาไทย หรือโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานภาษาไทย แล้วมักจะเจอปัญหาคือ เป็นภาษาต่างด้าว ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการใช้งานภาษาที่จะเกิดขึ้น เราควรต้องเข้ามาตั้งค่าในส่วนนี้ก่อนทุกครั้งที่ติดตั้ง Windows 7 ใหม่
ให้เราไปที่แท็บ Administrative แล้วคลิกที่ Change system locale…

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Region and language Settings
ตรงช่อง Current system locale: ให้เลือกเป็น Thai (Thailand) จากนั้นกด OK

ให้เรากดยืนยันที่ Restart Now

จากนั้นเครื่องจะทำการรีบู๊ตวินโดว์ใหม่

เมื่อเครื่องรีสตาร์ทขึ้นมาและเข้าสู่หน้าจอวินโดว์แล้วให้ไปที่ Region and Language ตามขั้นตอนข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว

 


 

การตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้กับ Keyboard

ให้คลิก Start แล้วเข้ามาที่ Control Panel แล้วไปที่ Region and Language คลิกที่แท็บ Keyboards and Languages แล้วคลิกที่ Change keyboards…

จะเข้าสู่หน้าจอ Text Services and Input Languages

ให้คลิกที่แท็บ Advanced Key Setting จากนั้นคลิกที่ Change Key Sequence…

จะเข้าสู่หน้าจอ Change Key Sequence
ตรงช่อง Switch Input Language ให้คลิกเลือกไว้ที่ Grave Accent (‘)

จากนั้นกด OK

และกด OK จนกว่าจะกลับสู่หน้าจอ Control Panel แค่นี้เราก็สามารถใช้งานภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นปัญหาภาษาต่างด้าวอีกต่อไป

 

 

Tips! วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ตัวหนอน (~) บน Windows 7

ให้กดปุ่ม Shift บนคีย์บอร์ด และปุ่ม ~ ค้างไว้จนกว่าจะขึ้นมา เพราะว่าถ้าเรากดแล้วปล่อยมันจะเป็นการกดปุ่มเปลี่ยนภาษาของ Windows 7

 


 

วิธีตั้งค่าขนาดหน้าจอบน Windows 7

ไปที่หน้าจอ Desktop ให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่าง แล้วเลือก Screen relolution

จะเข้าสู่หน้าจอ Screen Resolution Control Panel

ให้เลือกขนาดหน้าจอตามต้องการ จากนั้นกด Apply เพื่อดูผลการตั้งค่า
เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วให้คลิกที่ Keep changes แต่ถ้าต้องการกลับไปที่ค่าเดิมให้คลิกที่ Revert
ในที่นี้ M2010Thai.com ขอคลิกที่ เพื่อเป็นการยืนยันการต้องค่าหน้าจอ

ผลของการตั้งค่าได้ตามรูปภาพด้านล่างนี้

g


 

วิธีเพิ่ม ไอคอนบนหน้าจอ Desktop บน Windows 7

ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ Personalize ดังรูปด้านล่าง

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Personalization Control Panel ให้คลิกที่ Change desktop icons

นากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Desktop Icon Settings
ตรงช่อง Desktop icons ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ต้องการให้ icons มาโชว์ที่หน้า Desktop

จากนั้นกด OK

ไอคอนต่างๆที่ได้ทำการเลือกไว้แล้ว ก็จะมาอยู่บนหน้าจอ Desktop ดังรูปภาพด้านล่าง

d


 

วิธีเพิ่ม Gadgets หรือวัตถุ บนหน้าจอ Desktop สำหรับ Windows 7

ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนหน้าจอ แล้วเลือกที่ Gadgets ดังรูปด้านบนที่ผ่านมา
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอให้เราสามารถเลือก Gadgets ตามต้องการมาวางบนหน้า Desktop ได้

วิธีนำ Gadgets มาวางบนหน้าจอ Desktop ให้เรานำเคอร์เซอร์ไปวางบนวัตถุที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกซ้ายที่เมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์มาบนพื้นที่ว่างบนหน้า Desktop จากนั้นก็ปล่อยเมาส์ ก็จะได้ Gadget ตามต้องการดังตัวอย่างตามรูปด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นการเลือก Gadgets Calendar มาวางบนหน้าจอ Desktop