ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911431

สารบัญ

Symbol และ Instance

การสร้าง Movie ด้วย Flash จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ Symbol และ Instance ดังนั้นการศึกษา
ว่า Symbol และ Instance คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ใช้งานอย่างไร จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
อย่างไรก็ตาม Flash มีการกำหนดประเภทของวัตถุไว้หลากหลายลักษณะ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
• Dot หรือ Part         เป็นส่วนย่อยที่สุดของวัตถุ มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ
• Shape                   เป็นวัตถุที่เกิดจาก Dot หลาย Dot มาผสมกัน โดยจะเรียกวัตถุที่
สร้างด้วยเครื่องมือสร้างกราฟิกพื้นฐานว่า Shape ยกเว้น Text Tool
• Group                   เป็น Shape หลายๆ ชิ้นที่รวมกันเป็นชุดเดียว เกิดจากคำสั่ง
Modify, Group รวมทั้งข้อความจาก Text Tool
• Symbol                 เป็นวัตถุที่ถูกแปลงสภาพเพื่อพร้อมสร้าง Movie เกิดจากการ
แปลงวัตถุต่างๆ รวมถึงการสร้าง Button, Movie Clip และการ
นำเข้าภาพจากแหล่งอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ที่ทำงานมี
Symbol อะไร ประเภทใด จาก Library Panel (เรียกด้วยคำสั่ง Window, Library)
- Graphic เป็น Symbol ภาพนิ่ง
- Button เป็น Symbol ปุ่มกดที่สามารถคลิกได้
- Movie Clip เป็น Symbol ภาพเคลื่อนไหว
• Instance เป็น Symbol ที่นำมาใช้งานบน Stage

ภาพโหมด Shape/Dot                  โหมด Group                       โหมด Instance/Symbol
มีลักษณะเป็นจุด                          มีกรอบสีล้อมรอบ                 มีจุดกึ่งกลางกลมและกากบาทกำกับ

ตรวจสอบ Symbol สำหรับไฟล์
เมื่อมีการเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ใดๆ บางครั้งอาจจะไม่ทราบว่าไฟล์นั้นๆ มี Symbol ใด
บ้าง โปรแกรมมีคำสั่งในการตรวจสอบ Symbol โดยเปิด Library Panel ด้วยเมนู Window, Library


Library ที่มี Symbol

แปลงวัตถุเป็น Symbol
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tweening หรือการทำระบบโต้ตอบ จำเป็นต้อง
ทำงานกับ Symbol ดังนั้นวัตถุหรือภาพกราฟิกใดๆ ก็ตาม จะต้องแปลงสภาพจาก Shape, Group
หรือ Picture ให้เป็น Symbol ก่อนและจะต้องเลือก Behavior ของ Symbol ให้ตรงกับลักษณะการ
ใช้งาน เช่น Symbol ที่ต้องการกำหนดให้คลิกได้เพื่อสั่งงานใดๆ จะต้องกำหนดเป็น Button ภาพ
ใดๆ ที่มีการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหว เช่น ล้อรถที่ต้องหมุน ควรกำหนดเป็น Movie Clip หรือ
Symbol ที่แสดงเป็นเพียงภาพนิ่ง ก็เลือกเป็น Graphic เป็นต้น
การแปลงวัตถุให้เป็น Symbol มีหลักการดังนี้
• วาด/สร้าง หรือนำเข้าวัตถุ
• เลือกวัตถุ
• เลือกคำสั่ง Insert, Convert to Symbol… หรือกดปุ่ม <F8>

• ตั้งชื่อในช่อง Name แล้วเลือก Behavior ให้เหมาะสม
• คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการแปลงวัตถุเป็น