ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911441

สารบัญ

หน้าคนจากวงกลมและเส้นตรง

วาดวงกลม                        วาดเส้นตรงผ่าน                       เลือกเครื่องมือ Selection เลื่อนเมาส์
ส่วนบนของวงกลมใน                ไปชี้ที่เส้นตรง ให้เมาส์มีรูปร่างเป็น    
ลักษณะเฉียงดังภาพ                   กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วดึงให้เส้น
มีลักษณะโค้ง

คลิกเลือกเส้นที่อยู่นอกวงกลม               เลือกสีผม แล้วเติมสี              วาดตา จมูก และปากด้วยเครื่องมือ
กดปุ่ม = เพื่อลบทิ้ง                                                                         วาดเส้น หรือ ดินสอ แล้วปรับให้มี
ความโค้งตามต้องการ

หน้าคนจากหลายๆ วัตถุ

เด็กชายสวมหมวก

 

เด็กหญิง

คนสูงอายุ

ดวงอาทิตย์

รองเท้าสเก็ต

 

ถุงเท้าเด็ก

 

ใบไม้

หมวก

ต้นคริสมาตส์

ต้นไม้

 

ดอกไม้

ดินสอ

ตุ๊กตาหมี

ฮิปโป

ผลไม้การ์ตูน

สตอร์เบอร์รี่