ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983054

สารบัญ

เพิ่มสี

การเพิ่มรายการสี สามารถทำได้โดยคลิกที่เครื่องมือเลือกสี (จะเป็นFill หรือ Stroke) ก็ได้
แล้วคลิกที่ปุ่ม Color Picker ซึ่งปรากฏที่มุมบนขวาของจอภาพแสดงค่าสี

___1 คลิกที่ปุ่ม Color Picker
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ปรากฏจอภาพผสมสีใหม่

3 คลิกในช่อง Custom colors
4 ผสมสีตามต้องการ
5 คลิกปุ่ม Add to Custom Colors

การเลือกสีให้กับกราฟิกต่างๆ ที่วาดด้วยเครื่องมือของ Flash นอกจากจะใช้ส่วนควบคุมสีที่
กล่าวไปแล้ว ก็จะมีรายการเลือกสีใน Properties Panel ของเครื่องมือนั้นๆ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย