ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911460

สารบัญ

การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <OL>

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL><BR>
<OL>
<LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
<LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
<LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</OL>

การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL TYPE="A"><BR>
<OL TYPE="A">
<LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
<LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
<LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</OL>

การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL TYPE="I"><BR>
<OL TYPE="I">
<LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
<LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
<LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</OL>

</BODY>
</HTML>

<OL> เริ่มต้นลำดับข้อมูล
TYPE="A" กำหนดเครื่องหมายเพื่อใช้ในการลำดับข้อมูล ได้แก่ A, a, I, i ถ้าไม่กำหนดจะเริ่มต้นด้วย 1 เสมอ
<LI> เริ่มต้นข้อมูลใน List
</LI> สิ้นสุดข้อมูลใน List
</OL> สิ้นสุดการลำดับข้อมูล