ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911449

สารบัญ

 

การกำหนดสีให้กับข้อความ

 

HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR=RED>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT COLOR=GREEN>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT COLOR=BLUE>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT COLOR=VIOLET>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT COLOR=YELLOW>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
</BODY>
</HTML>

<FONT COLOR="ชื่อสี"> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีให้กับตัวอักษรที่จะใช้ในเว็บเพจ
</FONT> เป็นคำสั่งปิดที่ต้องใช้คู่กันเสมอ


ชื่อสีที่ใช้สามารถใช้ชื่อสีเช่น Blue, White, Red หรือจะใช้เป็นรหัสสีตามเลขฐาน 16 ก็ได้
เช่น #66FFFF, FFFF99, FFCCFF เป็นต้น