ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911497

สารบัญ

การใสรูปภาพประกอบหน้าเว็บ

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
นี่คือภาพดาราคนโปรดของฉัน><BR>
<IMG SRC="mypic.gif" BORDER=0 WIDTH=120 HIGHT=120 ALT="Super Star"><BR>
ลองทายดูซิว่าเธอคือใคร<BR>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

 

__________________________________________________________________________________________________________

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
นี่คือภาพดาราคนโปรดของฉัน><BR>
<IMG SRC="mypic.gif" BORDER=2 WIDTH=120 HIGHT=120 ALT="Super Star"><BR>
ลองทายดูซิว่าเธอคือใคร<BR>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

 

<IMG> เป็นการบอกให้รู้ว่านี่คือแท็กรูปภาพ
SRC="ชื่อไฟล์รูปภาพ" ชื่อของรูปภาพที่จะนำมาประกอบเว็บเพจ (ต้องระบุ)
BORDER=0 กำหนดให้มีหรือไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพ 0=ไม่มีเส้นขอบ (ค่าปกติ)
WIDTH=120 กำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพ (Pixel) (ไม่ต้องกำหนดก็ได้)
HEIGHT=120 กำหนดขนาดความสูงของรูปภาพ (Pixcel) (ไม่ต้องกำหนดก็ได้)
ALT="คำอธิบาย" คำอธิบายนี้จะแสดงในกรณีที่ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้ หรือเมื่อวางเมาส์บนรูปภาพ

การใช้แท็กแบบย่อ ๆ <IMG SRC="mypic.gif"> จะได้ผลลัพธ์เหมือนรูปที่ 1 คือไม่มีเส้นขอบ