ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983034

สารบัญ

การกำหนดสีตัวอักษรและสีแบล็คกราวด์

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXTCOLOR="black" BGCOLOR="lightblue">
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</BODY>
</HTML>

<BODY TEXTCOLOR="ชื่อสี" BGCOLOR="ชื่อสี">
TEXTCOLOR ใช้กำหนดสี Default ให้กับตัวอักษรทั้งหมดภายในเอกสาร
BGCOLOR ใช้กำหนดสีแบล็คกราวด์ของเอกสาร กำหนดได้เพียงครั้งละหนึ่งสี