ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911499

สารบัญ

 

การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<P>
<B> Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</B><P>
<I> Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</I><P>
<S> Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</S><P>
<U> Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</U><P>
ข้อความแบบ Super Script E=MC<SUP>2</SUP><P>
ข้อความแบบ Sub Script H<SUB>2</SUB>O<P>
</BODY>
</HTML>

<B></B> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร-ตัวเข้ม
<I></I> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร-ตัวเอียง
<S></S> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร-ตัวขีดฆ่า
<U></U> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร-ตัวขีดเส้นใต้
<SUP></SUP> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบ Super Script
<SUB></SUB> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรูปแบบ Sub Script