ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983047

สารบัญ

การวางตำแหน่งของข้อความ

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=LEFT>Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</P>
<P ALIGN=CENTER>Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</P>
<P ALIGN=RIGHT>Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน</P>
</BODY>
</HTML>

 

<P> เป็นการสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ (ปกติจะอยู่ชิดซ้ายเสมอ)
<P ALIGN=LEFT> กำหนดให้ข้อความอยู่ชิดด้านซ้าย
<P ALIGN=CENTER> กำหนดให้ข้อความอยู่กึ่งกลางเอกสาร
<P ALIGN=RIGHT> กำหนดให้ข้อความอยู่ชิดด้านขวา
</P> เป็นคำสั่งปิดที่ต้องใช้คู่กันเสมอ (เมื่อใช้ <P ALIGN>)