ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911498

สารบัญ

การจัดตำแหน่งของรูปภาพร่วมกับข้อความ

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<IMG SRC="smicon7.gif" BORDER=0 ALIGN=LEFT>
<FONT COLOR="Blue">
ห้องสนทนา Chat คือแหล่งรวมชุมชนคนออนไลน์ ที่กลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้มักจะนิยมกันมาก...แต่จะว่าไปแล้วคนที่จะเข้าห้องสนทนาบ่อยๆ นั้นโดยมากจะต้องเป็นผู้ที่ช่างคิดช่างเจรจา และที่สำคัญจะต้องพิมพ์ดีดคล่องด้วย<BR>
</FONT>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

____________________________________________________________________

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<IMG SRC="smicon7.gif" BORDER=0 ALIGN=RIGHT>
<FONT COLOR="Blue">
ห้องสนทนา Chat คือแหล่งรวมชุมชนคนออนไลน์ ที่กลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้มักจะนิยมกันมาก...แต่จะว่าไปแล้วคนที่จะเข้าห้องสนทนาบ่อยๆ นั้นโดยมากจะต้องเป็นผู้ที่ช่างคิดช่างเจรจา และที่สำคัญจะต้องพิมพ์ดีดคล่องด้วย<BR>
</FONT>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

ALIGN=LEFT กำหนดให้รูปภาพอยู่ทางด้านซ้ายของข้อความ (Default)
ALIGN=RIGHT กำหนดให้รูปภาพอยู่ทางด้านขวาของข้อความ
ALIGN=TEXTTOP กำหนดให้ขอบบนของรูปภาพในอยู่ระดับเดียวกันกับขอบบนของข้อความ (ไม่ค่อยได้ใช้)
ALIGN=BOTTOM กำหนดให้ขอบล่างของรูปภาพในอยู่ระดับเดียวกันกับขอบบนของข้อความ (ไม่ค่อยได้ใช้)