ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911424

สารบัญ

การกำหนดขนาดของตัวอักษร

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=6>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT SIZE=5>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT SIZE=4>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT SIZE=2>
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
</BODY>
</HTML>

 

<FONT SIZE=ขนาดตัวอักษร> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดขนาดตัวอักษรที่จะใช้ในเว็บเพจ
ขนาดตัวอักษร สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 - 7
</FONT> เป็นคำสั่งปิดที่ต้องใช้คู่กันเสมอ