ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8951195

เช้าวันนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โดยมีข้อความดังนี้

YouTube
เราจะปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการ ("ข้อกำหนด") เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หรือวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณแต่อย่างใด
เราสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญว้ให้แล้ว ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้
ข้อกำหนดที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นพร้อมลิงก์ที่มีประโยชน์เพื่อช่วยในการไปยังส่วนต่างๆ ของ YouTube และเข้าใจนโยบายได้ดีขึ้น
ความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณ เช่น ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในอนาคต รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงให้ข้อกำหนดและวิธีการทำงานของ YouTube ในปัจจุบันมีความสอดคล้องมากขึ้
ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม 2019 โปรดอย่าลืมอ่านข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วอย่างละเอียด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือ
โปรดทราบว่าการที่คุณอนุญาตให้บุตรหลานใช้ YouTube Kids หมายความว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดใหม่ในนามของบุตรหลานเช่นกัน
คุณจะตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและจัดการวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อโดยไปที่บัญชี Google
ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน YouTube

 

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ

 

1. การยอมรับของคุณ

ก. โดยการใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์ YouTube หรือผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ ดาตา ฟีด (Data Feed) และบริการที่มอบให้แก่คุณบน จาก หรือผ่านเว็บไซต์ YouTube (รวมเรียกว่า "บริการ") เราจะถือว่าคุณแสดงการยอมรับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ") (2) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.youtube.co.th/t/privacy และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้โดยการอ้างถึง และ (3) แนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ของ YouTube ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.youtube.co.th/t/community_guidelines และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้โดยการอ้างถึง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา

ข. ถึงแม้เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดเป็นครั้งคราวที่ https://www.youtube.co.th/t/terms YouTube อาจปรับหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และนโยบายต่างๆ เมื่อใดก็ตาม และคุณตกลงยอมผูกพันโดยการปรับหรือแก้ไขดังกล่าว ไม่มีความใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนื้ที่จะถือเป็นการให้สิทธิหรือผลประโยชน์ใดของบุคคลภายนอก

2. บริการ

ก. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกราย รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเนื้อหาในบริการ "เนื้อหา" รวมไปถึง ข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟฟิก รูป เสียง ดนตรี วิดีโอ ส่วนผสมโสตทัศนวัสดุ วัสดุเชิงโต้ตอบ และวัสดุอื่นๆ ที่คุณอาจดู เข้าถึง หรือให้การสนับสนุนแก่บริการของเรา บริการจะรวมไปถึง YouTube ทุกด้าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดที่เสนอผ่านเว็บไซต์ YouTube เช่น ช่อง YouTube "เครื่องเล่นแบบฝังตัวได้" ของ YouTube "ตัวอัปโหลด" YouTube และแอปพลิเคชันอื่นๆ

ข. บริการอาจประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่ YouTube มิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม YouTube ไม่มีอำนาจในการควบคุม และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด นอกจากนี้ YouTube จะไม่และไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด โดยการใช้บริการของเรา คุณปลดเปลื้อง YouTube โดยชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์บุคคลภายนอกใดของคุณ

ค. ดังนั้น เราขอให้คุณตระหนักทุกเมื่อที่คุณออกจากบริการของเรา และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม

3. บัญชี YouTube

ก. เพื่อเป็นการเข้าถึงทางเลือกการบริการต่างๆ คุณจะต้องสร้างบัญชี YouTube หรือบัญชี Google คุณต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณสร้างบัญชีของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และคุณต้องเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณไว้อย่างปลอดภัย คุณต้องแจ้งให้ YouTube ทราบทันที่เมื่อมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณ

ข. ถึงแม้ว่า YouTube จะไม่มีความรับผิดสำหรับการสูญเสียของคุณอันเกิดจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณอาจมีความรับผิดสำหรับความสูญเสียของ YouTube หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

4. การใช้บริการโดยทั่วไป - การอนุญาตและข้อจำกัด

YouTube อนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า

ก. คุณตกลงไม่จำหน่ายจ่ายแจกผ่านสื่อกลางใดก็ตามซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouTube ก่อน เว้นแต่ YouTube จะจัดหาวิธีการจำหน่ายจ่ายแจกดังกล่าวให้ผ่านทางเลือกของบริการ (เช่น เครื่องเล่นแบบฝังตัว)

ข. คุณตกลงไม่ปรับหรือเปลี่ยนส่วนใดของบริการ

ค. คุณตกลงไม่เข้าถึงเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการใดนอกเหนือไปจากหน้าเพจเล่นวิดีโอของบริการ เครื่องเล่นแบบฝังตัวได้ หรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุญาตที่ YouTube อาจกำหนดโดยชัดแจ้ง

ง. คุณตกลงไม่ใช้บริการเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouTube ก่อน

 • การขายการเข้าถึงบริการ
 • การขายการโฆษณา การสนับสนุน หรือการสนับสนุนการขายบนหรือภายในบริการหรือเนื้อหา หรือ
 • การขายการโฆษณา การสนับสนุน การสนับสนุนการขายบนหน้าใดๆ ของบล็อกหรือเว็บไซต์ที่อนุญาตให้มีการโฆษณา ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการ เว้นแต่จะมีวัสดุอื่นที่มิได้มาจาก YouTube ปรากฏในหน้าเพจเดียวกันและมีมูลค่าเพียงพอที่จะเป็นฐานของยอดขาย

จ. การใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ต้องห้ามจะไม่รวมไปถึง

  • การอัปโหลดวิดีโอดั้งเดิมลงบน YouTube หรือการดำรงช่องดั้งเดิมบน YouTube เพื่อสนับสนุนธุรกิจและธุรกิจทางศิลปะของคุณ
  • การแสดงวิดีโอ YouTube ผ่านเครื่องเล่นแบบฝังตัวได้บนบล็อกหรือเว็บไซต์ ภายใต้ข้อจำกัดการโฆษณาตามที่ระบุในข้อ 4.ง. ข้างต้น หรือ
  • การใช้ใดๆ ที่ YouTube อนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งทื่ถือเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ต้องห้าม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเรา)

ฉ. หากคุณใช้เครื่องเล่นแบบฝังตัวได้บนเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องไม่ปรับ สร้าง หรือปิดกั้นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือการทำงานใดของเครื่องเล่นแบบฝังตัวได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงค์ที่เชื่อมกลับมายังเว็บไซต์ YouTube

ช. หากคุณใช้ตัวอัพโหลด YouTube คุณตกลงว่าตัวอัปโหลดอาจดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอัปเดตจาก YouTube โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว โปรแกรมอัปเดตเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อการปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาตัวอัปโหลดและอาจมีรูปแบบของการแก้ไขบั๊ก การส่งเสริมการทำงาน มอดูลซอฟต์แวร์ใหม่ และเวอร์ชั่นใหม่ทั้งหมด คุณตกลงรับโปรแกรมอัพเดตดังกล่าว (และอนุญาตให้ YouTube ส่งโปรแกรมอัพเดตให้แก่คุณ) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ตัวอัปโหลดของคุณ

ซ. คุณตกลงไม่ใช้หรือออกระบบอัตโนมัติ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง "โรบอท" "สไปเดอร์" หรือ "ตัวอ่านออฟไลน์" ที่เข้าถึงบริการในลักษณะที่ส่งข้อความคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ YouTube ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมากกว่าที่มนุษย์สามารถส่งได้ในระยะเวลาเดียวกันโดยใช้เว็บบราวเซอร์ออนไลน์แบบดั้งเดิม แม้จะกล่าวไว้เป็นประการอื่นข้างต้น YouTube ให้การอนุญาตแก่ผู้ดำเนินการเสิร์ชเอนจินสาธารณะในการใช้สไปเดอร์เพื่อทำสำเนาวัสดุจากเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์และมากเท่าที่จำเป็นในการสร้างดัชนีวัสดุที่สามารถค้นหาได้โดยสาธารณะเท่านั้น แต่มิใช่เพื่อการสร้างแคช (Cache) หรืออาร์ไคฟ์ของวัสดุ YouTube สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้ไม่ว่าโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีเฉพาะ คุณตกลงไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ใดๆ รวมถึงชื่อบัญชี จากบริการ และจะไม่ใช้ระบบสื่อสารของบริการ (เช่น การออกความเห็น อีเมล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนเชิงพาณิชย์ใดๆ คุณตกลงไม่ชักชวนผู้ใช้บริการใดในเชิงพาณิชย์อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว

ฌ. ในการใช้บริการ คุณตกลงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

ญ. YouTube สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการด้านใดๆ ในเวลาใดก็ตาม

5. การใช้เนื้อหาของคุณ

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะใช้กับการใช้เนื้อหาของคุณโดยเฉพาะ

ก. YouTube เป็นเจ้าของและได้รับอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาในบริการ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ("เครื่องหมาย") บนบริการ ตามลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามกฎหมาย

ข. YouTube จัดหาเนื้อหาให้แก่คุณในลักษณะตามสภาพ คุณอาจเข้าถึงเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลของคุณและเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลตามลักษณะวัตถุประสงค์ของบริการและตามที่เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการอนุญาตเท่านั้น คุณต้องไม่ดาวน์โหลดเนื้อหาใดเว้นแต่คุณจะเห็นลิงค์ "ดาวน์โหลด" หรือลิงค์ที่คล้ายคลึงกันที่ YouTube แสดงไว้บนบริการสำหรับเนื้อหานั้น คุณต้องไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจก ส่ง ถ่ายทอด แสดง ขาย ให้อนุญาตการใช้ หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouTube หรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาก่อน YouTube และผู้ให้อนุญาตของ YouTube สงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่มิได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับบริการและเนื้อหา

ค. คุณตกลงไม่หลีกเลี่ยง ปิด หรือแทรกแทรงโดยประการอื่นซึ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการหรือการทำงานที่ป้องกันหรือยับยั้งการใช้หรือทำสำเนาเนื้อหาใดหรือที่กำหนดขีดจำกัดการใช้บริการหรือเนื้อหาในบริการ

ง. คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้บริการ คุณจะเข้าถึงเนื้อหาจากหลายแหล่งที่มา และ YouTube ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับความถูกต้อง ประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจและรับทราบว่าคุณอาจพบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม หรือไม่น่าพอใจ และคุณตกลงสละ และขอสละสิทธิหรือการเยียวยาตามกฎหมายหรือเทียบเท่าใดๆ ที่คุณมีหรืออาจมีต่อ YouTube อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว และมากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณตกลงรับผิดชดใช้และปกป้อง YouTube เจ้าของ YouTube ผู้ดำเนินการ บริษัทในเครือ ผู้ให้อนุญาต และผู้รับอนุญาตมากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตสำหรับเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

6. เนื้อหาและการปฏิบัติของคุณ

ก. ในฐานะผู้ถือบัญชี YouTube คุณอาจส่งเนื้อหามายังบริการ รวมถึงวิดีโอและความเห็นของผู้ใช้ คุณเข้าใจว่า YouTube ไม่รับประกันการรักษาความลับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดที่คุณส่งให้ YouTube

ข. คุณต้องมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ เนื้อหาของคุณเองและผลสืบเนื่องจากการส่งและเผยแพร่เนื้อหาของคุณบนบริการ คุณยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่เนื้อหาที่คุณส่ง และคุณให้อนุญาต YouTube ในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินอื่นใดทั้งปวงในและของเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่เนื้อหาบนบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

ค. เพื่อความชัดเจน คุณยังคงรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณทั้งปวง อย่างไรก็ตาม ในการส่งเนื้อหาให้แก่ YouTube คุณให้สิทธิทั่วโลก ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ที่ปราศจากค่าสิทธิ ที่สามารถอนุญาตช่วงได้ และที่สามารถโอนได้ ในการใช้ ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจก เตรียมงานเสริม จัดแสดง และแสดงเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับบริการ และธุรกิจของ YouTube (และผู้สืบสิทธิและบริษัทในเครือ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมและการจำหน่ายจ่ายแจกบริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด (และงานเสริม) ในรูปแบบสื่อใดและผ่านช่องทางสื่อใด คุณให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ใช้บริการแต่ละคนในการเข้าถึงเนื้อหาของคุณผ่านบริการ และในการใช้ ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจก จัดแสดง และแสดงเนื้อหาดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเลือกการใช้บริการต่างๆ และตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ใบอนุญาตที่คุณให้ข้างต้นในการใช้เนื้อหาวิดีโอที่คุณส่งให้แก่บริการจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาตามสมควรในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณถอดหรือลบวิดีโอของคุณจากบริการ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและตกลงว่า YouTube อาจเก็บรักษา แต่ไม่จัดแสดง จำหน่ายจ่ายแจก หรือแสดงสำเนาเซิร์ฟเวอร์ของวิดีโอของคุณที่คุณได้ถอดหรือลบไปแล้ว ใบอนุญาตที่คุณให้ข้างต้นในการใช้ความเห็นของผู้ใช้ที่คุณส่งให้ จะเป็นลักษณะที่ไม่มีกำหนดเวลาและไม่สามารถเพิกถอนได้

ง. คุณตกลงว่า เนื้อหาที่คุณส่งมายังบริการจะไม่ประกอบด้วยวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือวัสดุที่อยู่ภายใต้สิทธิทาง ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอื่นๆ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบ ธรรมของวัสดุหรือคุณมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการโพสต์วัสดุและให้สิทธิในการใช้ทั้งปวงที่คุณให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

จ. คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาหรือวัสดุอื่นที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ YouTube มายังบริการ ซึ่งคุณสามารถดูแนวทางดังกล่าวที่ https://www.youtube.co.th/t/community_guidelines ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว หรือส่งเนื้อหาหรือวัสดุที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ฉ. ยูทูบจะประมวลเนื้อหาภาพหรือเนื้อหาเสียงและภาพที่ท่านอัปโหลดไปยังบริการตามข้อกำหนดว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลของยูทูบ (www.youtube.com/t/terms_dataprocessing)ยกเว้นในกรณีที่ท่านอัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวหรือกิจกรรมภายในครอบครัว อ่านเพิ่มเติมที่นี่: support.google.com/youtube/?p=data_applicability

ช. YouTube ไม่รับรองเนื้อหาใดที่ผู้ใช้ใดหรือผู้ให้อนุญาตอื่นใดส่งมายังบริการ หรือความเห็น การแนะนำ หรือคำแนะนำใดในเนื้อหา และ ปฏิเสธโดยชัดแจ้งในความรับผิดชอบทั้งหมดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา YouTube ไม่อนุญาตให้มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นๆ ในบริการและ YouTube จะถอดเนื้อหาทั้งหมดหากได้รับแจ้งโดยเหมาะสมว่าเนื้อหาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น YouTube สงวนสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. นโยบายการยกเลิกบัญชี

ก. YouTube จะยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ ตามพฤติการณ์ที่เหมาะสม หาก YouTube ตัดสินว่าผู้ใช้เป็นผู้ละเมิดซ้ำ

ข. YouTube สงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าเนื้อหาละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้อันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นนอกจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สื่อลามก วัสดุอนาจาร หรือความยาวมากเกินไป YouTube อาจถอดเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้อันเนื่องมาจากการส่งวัสดุที่ขัดต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ดังกล่าวในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และตามดุลยพินิจของ YouTube แต่เพียงผู้เดียว

8. กฎหมายลิขสิทธิ์สื่อดิจิตอลสมัยใหม่ (Digital Millennium Copyright Act)

ก. หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจส่งหนังสือแจ้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์สื่อดิจิตอลสมัยใหม่ (Digital Millennium Copyright Act: "DMCA") โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 17 U.S.C. 512 (c)(3))

 • ลายมือชื่อทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ
 • การระบุงานมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากระบุงานมีลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งงานในเว็บไซต์เดียวไว้ในหนังสือแจ้งฉบับเดียว ให้ระบุมาเป็นรายการของงานดังกล่าวบนเว็บไซต์นั้น
 • การระบุวัสดุมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าละเมิดหรือเป็นสาระสำคัญของกิจกรรมการละเมิด และที่ต้องลบออกหรือปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการพบวัสดุดังกล่าว
 • ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี)
 • คำแถลงว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการใช้วัสดุในลักษณะที่ร้องเรียน และ
 • คำแถลงว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งมีความถูกต้อง ตามบทลงโทษกรณีการให้เท็จ ว่า คุณได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ

คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ไปที่ตัวแทน DMCA ของเราที่ 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แฟ็กซ์ : 650-872-8513 เพื่อความชัดเจน ตัวแทนลิขสิทธิ์จะรับคำบอกกล่าวตาม DMCA เท่านั้น เสียงตอบรับ ข้อคิดเห็น คำขอการสนับสนุนทางเทคนิค และการติดต่ออื่นๆ ควรส่งตรงถึงฝ่ายบริการลูกค้าของ YouTube ที่ https://support.google.com/youtube คุณ รับทราบว่าหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วน 5(ง) นี้ คำบอกกล่าว DMCA อาจไม่มีผลสมบูรณ์

ข. คำบอกกล่าวโต้แย้ง หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาของคุณที่ถูกลบ (หรือที่ถูกปิดการเข้าถึง) ไม่เป็นการละเมิด หรือคุณได้รับอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย ในการโพสต์และใช้วัสดุในเนื้อหาของคุณ คุณอาจส่งคำบอกกล่าวโต้แย้งที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ให้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์

 • ลายมือชื่อทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
 • การระบุเนื้อหาที่ถูกลบหรือที่ถูกปิดการเข้าถึง และตำแหน่งของเนื้อหาก่อนถูกลบหรือปิดการเข้าถึง
 • คำแถลงว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาถูกลบหรือปิดการเข้าถึงอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดหรือการระบุเนื้อหาผิด และ
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลยโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ คำแถลงว่าคุณยอมรับขอบเขตอำนาจของศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และคำแถลงว่าคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากบุคคลที่ส่งหนังสือแจ้งการละเมิด

หากตัวแทนลิขสิทธิ์ได้รับคำบอกกล่าวโต้แย้ง YouTube อาจส่งสำเนาคำบอกกล่าวโต้แย้งไปยังฝ่ายที่ร้องเรียนฝ่ายแรกเพื่อแจ้งว่า YouTube อาจคืนเนื้อหาที่ลบหรือยกเลิกการปิดการเข้าถึงเนื้อหาภายใน 10 วันทำการ หากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยื่นขอคำสั่งศาลสำหรับผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้ YouTube อาจคืนหรือเปิดการเข้าถึง เนื้อหาที่ถูกลบอีกครั้งภายใน 10 ถึง 14 วันทำการ หรือมากกว่านั้นหลังจากได้รับคำบอกกล่าวโต้แย้ง ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของ YouTube แต่เพียงผู้เดียว

9. การปฏิเสธการรับประกัน

คุณตกลงว่าการใช้บริการของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว มากเท่าที่กฎหมายอนุญาต YouTube เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของ YouTube ปฏิเสธการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย อันเกี่ยวข้องกับบริการและการใช้บริการ YouTube ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใดที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (2) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา (3) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (4) การหยุดชะงักหรือการหยุดของการส่งหรือรับบริการของเรา (4) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรืออื่นๆ ที่อาจส่งไปหรือผ่านบริการของเราโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (5) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดหรือความสูญเสียหรือเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดที่โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้เข้าถึงผ่านบริการได้โดยประการอื่น YouTube ไม่รับประกัน รับรอง ค้ำประกันหรือมีความรับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่บุคคลภายนอกโฆษณาหรือเสนอผ่านบริการหรือบริการลิงค์เชื่อมต่อใดๆ หรือที่อยู่ในแบนเนอร์หรือการโฆษณาอื่น และ YouTube จะไม่เข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีความรับผิดชอบใดๆ ในการติดตามธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ให้บริการภายนอกของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ คุณควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังตามสมควรเช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อกลางใดหรือในสภาพแวดล้อมใดๆ

10. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม YouTube เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ YouTube จะไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับค่าเสียหาย โดยทางตรง โดยทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นโทษหรือค่าเ สียหายอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตามอันเป็นผลมาจาก (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (2) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา (3) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (4) การหยุดชะงักหรือการหยุดของการส่งหรือรับบริการของเรา (4) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรืออื่นๆที่อาจส่งไปหรือผ่านบริการของเราโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (5) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดหรือความสูญเสียหรือเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดที่โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้เข้าถึงผ่านบริการได้โดยประการอื่น ไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ การจำกัดความรับผิดดังกล่าวจะใช้บังคับมากเท่าที่กฎหมายอนุญาตในขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คุณรับทราบเป็นการเฉพาะว่า YouTube จะไม่มีความรับผิดสำหรับเนื้อหาหรือการกระทำที่หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอกและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายหรือความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

YouTube ควบคุมและเสนอบริการจากสำนักงานของ YouTube ในสหรัฐอเมริกา YouTube ไม่รับรองว่าบริการมีความเหมาะสมและสามารถเข้าถึงเพื่อการใช้งานได้ในประเทศอื่น ผู้ที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากขอบเขตอำนาจอื่นกระทำการดังกล่าวด้วยความสมัครใจของตนและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

11. การรับผิดชดใช้

มากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณตกลง รับผิดชดใช้ และปกป้อง YouTube บริษัทแม่ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ YouTube จากสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย) อันเกิดจาก (1) การที่คุณใช้และเข้าถึงบริการ (2) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ (3) การที่คุณละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ (4) การเรียกร้องใดๆ ว่าเนื้อหาของคุณก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ภาระผูกพันในการปกป้องและรับผิดชดใช้นี้จะมีผลบังคับต่อไปหลังจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และการใช้บริการของคุณสิ้นสุดลง

12. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปีหรือเป็นผู้เยาว์ที่เป็นอิสระ หรือได้รับความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่ระบุในข้อกำหนดการบริการฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ในกรณีใดก็ตาม คุณรับรองว่าคุณอายุมากกว่า 13 ปี เนื่องจากบริการไม่มีวัตถุประสงค์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้ หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการ มีเว็บไซต์ดีๆ อื่นๆ มากมายสำหรับคุณ โปรดคุยกับพ่อแม่ของคุณเพื่อหาเว็บไซต์ที่เหมาะสม

13. การโอนสิทธิ์

คุณต้องไม่โอนเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และสิทธิและใบอนุญาตใดที่ให้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้แก่บุคคลอื่น แต่ YouTube อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด

14. ทั่วไป

คุณตกลงว่า: (1) บริการถือเป็นบริการที่มีฐานในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น และ (2) บริการถือเป็นเว็บไซต์เชิงรับซึ่งไม่ก่อให้เกิด ขอบเขตอำนาจเหนือบุคคลต่อ YouTube ไม่ว่าโดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยทั่วไป ในขอบเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากแคลิฟอร์เนีย เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสารบัญญัติภายในแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่เกี่ยวข้องกับหลักการขัดแย้งกันของกฎหมาย สิทธิเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดระหว่างคุณกับ YouTube อันเกิดขึ้นจากบริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งจะตัดสินแต่เพียงผู้เดียวโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจที่ตั้งอยู่ใน ซานตา คลารา เค้าน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ร่วมกันกับคำบอกกล่าวการรักษาความเป็นส่วนตัวที่ https://www.youtube.co.th/t/privacy และคำบอกกล่าวทางกฎหมายอื่นใดที่ YouTube ประกาศไว้บนบริการถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับ YouTube อันเกี่ยวข้องกับบริการ หากศาลที่มีขอบเขตอำนาจถือว่าบทบัญญัติใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของบทบัญญัติที่เหลือของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด และการไม่ใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ของ YouTube จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว YouTube สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และคุณมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ การที่คุณใช้บริการต่อหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใดๆ จะถือเป็นการตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วดังกล่าว คุณและ YouTube ตกลงว่าประเด็นฟ้องใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการต้องเริ่มขึ้นภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดประเด็นฟ้องขึ้น มิฉะนั้น ประเด็นฟ้องดังกล่าวจะถือว่าหมดอายุความ

Effective as of 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2018